Regulamin

REGULAMIN
I Kociewskiego Zlotu Motocyklowego Deczno 06-09-2014

1) Za teren zlotu uznawany jest O.W. Deczno k/Świecia nad Wisłą 86-100 Sulnówko.
2) Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa.
3) Informacji dotyczących zlotu udziela organizator: Julian Stocki tel. 732 760 058
4) W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy ,
która przedstawi dokument tożsamości.
Wpisowe od uczestnika zlotu wynosi 150 zł. W ramach wpisowego uczestnik zlotu otrzymuje:
identyfikator na smyczy , koszulkę zlotową t-shirt z nadrukiem , kamizelkę odblaskową z
numerem , talon na posiłek , dyplom uczestnika , możliwość skorzystania z pola namiotowego i
parkingu , możliwość uczestnictwa w konkursach zlotowych oraz uczestnictwa w przejeździe
turystyczno krajoznawczym z zadaniami wg roadbooka.
5) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i potwierdzenia z Regulaminem Zlotu podczas rejestracji.
6) Identyfikator uczestnika wydawany jest tylko jeden raz. W przypadku zgubienia , zniszczenia identyfikatora nie będzie wydawany duplikat.
7) Podczas zlotu każdy motocykl należy pozostawić na wyznaczonym parkingu.
8) Na terenie O.W. Deczno (miejsce zlotu) obowiązuje całkowity zakaz:
– jazdy motocyklem
– palenia indywidualnych ognisk
9) Każdy uczestnik zlotu ma prawo uczestnictwa w przejeździe turystyczno-karajoznawczym.
10) Warunki uczestnictwa w przejeździe:
– uczestnik jest trzeźwy i posiada prawo jazdy kategorii A lub A1
– uczestnik ze względów bezpieczeństwa musi mieć ubraną kamizelkę odblaskową z numerem
– uczestnik i pasażer musi mieć ubrany kask
– motocykl musi być zarejestrowany z ważnym badaniem technicznym i polisą OC
– uczestnicy przejazdu będą startować w 30-sto sekundowych odstępach czasowych
– uczestnicy jadący w grupie poruszają się zgodnie z art. 32-80 Kodeksu Drogowego
– przejazd będzie się odbywał drogami krajowymi i powiatowymi , a uczestnicy muszą
przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego
– na terenie O.W. Deczno i w jego okolicy ruch będzie kierowany przez funkcjonariuszy policji i
straży miejskiej.
– na trasie przejazdu będą rozmieszczone punkty kontroli przejazdu z obsługą techniczną ubraną
w pomarańczowe kamizelki odblaskowe z nadrukiem „Obsługa Techniczna”
– na identyfikatorze uczestnika będą podane numery alarmowe , numer telefonu organizatora
oraz numer pomocy drogowej.
– trasa przejazdu będzie liczyła ok. 140km.
11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty w stosunku do
uczestników zlotu oraz ich sprzętu , jak również za szkody i straty spowodowane pośrednio i
bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
12) Organizator dołoży wszelkich starań , aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni , jednakże
każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą
usunięcia z terenu zlotu.

Życzę udanej i bezpiecznej zabawy
Organizator:
Obywatelska Inicjatywa Offroadowa
Julian Stocki